ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Παθήσεις κερατοειδούς

Ο κερατοειδής χιτώνας είναι το διαφανές παράθυρο του οφθαλμού και αποτελείται από 5 στρώματα. Η εξωτερική στοιβάδα είναι εκείνη που καλύπτεται συνέχεια από τα δάκρυα αλλά και η πιο ευάλωτη σε μολύνσεις και τραυματισμούς.

Ο κερατοειδής μαζί με το φακό αποτελούν τα κύρια διαθλαστικά μέσα του οφθαλμού και είναι υπεύθυνα για την ακριβή εστίαση των ακτίνων φωτός στον αμφιβληστροειδή. Μια έστω και πολύ μικρή μόλυνση ή τραυματισμός μπορούν να προκαλέσουν αισθητή μείωση της οράσεως αλλά και άλγος στον ασθενή.

Οι πιο συχνές παθήσεις του κερατοειδούς είναι ο κερατόκωνος, το έλκος κερατοειδούς, η κερατίτιδα, οι τραυματισμοί και η ενδοθηλιακή δυστροφία του Fuchs.