ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΜΑΤΙΩΝ

Ο καταρράκτης είναι μια κοινή οφθαλμική πάθηση που σχετίζεται με την θόλωση του κρυσταλλοειδούς φακού του οφθαλμού η οποία προκαλεί μια προοδευτική μείωση της όρασης του ασθενή.

ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΜΑΤΙΩΝ

Η πάθηση αυτή είναι γνωστή ως “ο σιωπηλός κλέφτης της όρασης”. Είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από προοδευτική βλάβη του οπτικού νεύρου που μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΜΦΙΒΛΗΣΤΡΟΕΙΔΟΥΣ

Ο αμφιβληστροειδής είναι ένα λεπτό στρώμα νευρικού ιστού στο οπίσθιο ημιμόριο του ματιού και περιέχει τους φωτοϋποδοχείς που εξασφαλίζουν την όραση.

ΠΑΘΗΣΗ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας είναι μία πάθηση που επηρεάζει τόσο τη μακρινή όσο και την κοντινή όραση καθιστώντας κάποιες από τις καθημερινές δραστηριότητες δυσκολότερες ή αδύνατες.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ

Ο κερατοειδής χιτώνας είναι το διαφανές παράθυρο του οφθαλμού. Η εξωτερική στοιβάδα είναι εκείνη που καλύπτεται συνέχεια από τα δάκρυα αλλά και η πιο ευάλωτη σε μολύνσεις και τραυματισμούς.

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

Υπάρχουν πολλές παθήσεις οι οποίες σχετίζονται με τα βλέφαρα και προκαλούν σημαντικά προβλήματα στην όραση και στη λειτουργικότητα του ματιού καθώς επίσης αισθητικά προβλήματα.

ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ - ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΑ

Η ξηροφθαλμία είναι πάθηση των ματιών που αφορά κάθε διαταραχή της παραγωγής δακρύων ενώ η βλεφαρίτιδα αποτελεί μια χρόνια φλεγμονή του χείλους των βλεφάρων.

ΝΕΥΡΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ

H Νευροοφθαλμολογία αποτελεί μία εξειδίκευση της οφθαλμολογίας και της νευρολογίας που ασχολείται με την φροντίδα ασθενών με παθήσεις που πλήττουν τα οπτικά νεύρα και τον εγκέφαλο.